Basisschool PassePartout - Tegelen
MENU

Oudervereniging

De Oudervereniging (OV) adviseert de Medezeggenschapsraad (MR) en het team over allerlei zaken. Verder helpt de OV de school bij de organisatie van activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, uitstapjes en de sportdag. Hieronder leest u verdere informatie over de oudervereniging.

Op basisschool Passepartout hebben wij een zeer actieve oudervereniging. Binnen onze oudervereniging is een gedragsprotocol opgesteld ter bevordering van het professioneel opereren van ouders binnen de school. De oudervereniging is samengesteld uit een bestuur (bestaande uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee leden) en tenminste 10 ouderleden. Het bestuur van de oudervereniging heeft regelmatig overleg met de directeur en de twee vaste leerkrachten die de vergaderingen van de oudervereniging bijwonen. De oudervereniging vergadert ongeveer 5 keer per jaar.

Ieder jaar wordt aan de ouders een financiƫle bijdrage gevraagd, die aangevuld wordt met gelden van de overheid (via de school). U krijgt bij aanvang van elk schooljaar gedetailleerde informatie hierover.
Onder de link vindt u de brief betreffende de ouderbijdrage 2019-2020.

De oudervereniging kan alleen goed functioneren met de hulp van ouders, die zich belangeloos beschikbaar stellen en voor onze kinderen de handen uit de mouwen willen steken. Het meedoen en meehelpen van ouders binnen de school is goed voor onze leerlingen. Een zeer prettige bijkomstigheid is dat het ouders de gelegenheid biedt de school en het team beter te leren kennen en zo het contact te verstevigen. U kunt hier klikken voor een overzicht van de leden van onze oudervereniging. 

Overzicht werkgroepen OV