Basisschool PassePartout - Tegelen
MENU

Oudervereniging

De Oudervereniging (OV) adviseert de Medezeggenschapsraad (MR) en het team over allerlei zaken. Verder helpt de OV de school bij de organisatie van activiteiten, zoals de voorleeswedstrijd, Sintermerte, Sinterklaas, Kerstmis, vastelaovend, PaasPartout Got Talent, de sportdag, schoolreisjes en leuke activiteiten tijdens bijvoorbeeld de laatste schoolweek. Er moet veel geregeld worden voor deze activiteiten. Soms moeten daarvoor ook aankopen worden gedaan, zoals cadeautjes, snoepgoed, de huur van een bus, versieringen en attributen. Deze activiteiten worden onder meer betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Overigens probeert de oudervereniging de kosten voor genoemde activiteiten altijd zoveel mogelijk te beperken. 

Op basisschool Passepartout hebben wij een zeer actieve oudervereniging. Binnen onze oudervereniging is een gedragsprotocol opgesteld ter bevordering van het professioneel opereren van ouders binnen de school. De oudervereniging is samengesteld uit een bestuur (bestaande uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee leden) en tenminste 10 ouderleden. Het bestuur van de oudervereniging heeft regelmatig overleg met de directeur en de twee vaste leerkrachten die de vergaderingen van de oudervereniging bijwonen. De oudervereniging vergadert ongeveer 5 keer per jaar.

Ieder jaar wordt aan de ouders een vrijwillige financiƫle bijdrage gevraagd, die aangevuld wordt met gelden van de overheid (via de school). U krijgt als uw kind start en aan het einde van elk schooljaar gedetailleerde informatie hierover.
 

De oudervereniging kan alleen goed functioneren met de hulp van ouders, die zich belangeloos beschikbaar stellen en voor onze kinderen de handen uit de mouwen willen steken. Het meedoen en meehelpen van ouders binnen de school is goed voor onze leerlingen. Een zeer prettige bijkomstigheid is dat het ouders de gelegenheid biedt de school en het team beter te leren kennen en zo het contact te verstevigen. Hebt u vragen aan de oudervereniging, dan kunt u die stellen via ov.passepartout@kerobei.nl.