Basisschool PassePartout - Tegelen
MENU

Klachtenregeling

Basisschool PassePartout maakt gebruik van de landelijke klachtenregeling. 

Voor klachten verwijzen we in eerste instantie naar de leerkracht van uw kind. Daarna kan er contact gelegd worden met de betreffende teamleider (voor de onderbouw Gudi Kurstjens gudi.kurstjens@kerobei.nl en voor de bovenbouw Michelle Burggraaf michelle.burggraaf@kerobei.nl. U kunt ook, indien nodig, contact opnemen met de interne vertrouwens- / contactpersoon van de school: Kim Flos (kim.flos@kerobei.nl).

Ook de stichting Kerobei, de stichting waartoe onze school behoort, heeft een klachtenregeling. Deze vindt u terug op https://www.kerobei.nl/informatie/klachtenregeling. U vindt hier ook de gegevens van externe vertrouwenspersonen. Zij zijn niet in dienst van Kerobei en zijn daarmee onafhankelijk.