Basisschool PassePartout - Tegelen
MENU

Schorsing en verwijdering

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling geschorst moet worden.
Voor alle scholen die onder de stichting Kerobei vallen, treedt dan het volgende protocol in werking.

Protocol schorsing en verwijdering