Basisschool PassePartout - Tegelen
MENU

PassePartout

Missie en visie

 

Het is de ambitie van stichting Kerobei dat:

      

leder kind graag naar school gaat;

Én ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

 

Passend binnen de context van de school en de ondersteuningsbehoeften van de kinderen werkt Kerobei doorlopend aan kwaliteitsverbetering, waarbij ieder kind de beste leerkracht krijgt, iedere medewerker de beste leidinggevende(n) en iedere werknemer een actieve teamspeler met een hoog welbevinden is binnen onze stichting Kerobei.

 

Vanzelfsprekend sluiten wij als PassePartout hier op aan! In het afgelopen schooljaar zijn wij op zoek gegaan naar hoe PassePartout kan realiseren dat elk kind zich bij ons kan doorontwikkelen en mag groeien t.o.v. zichzelf.

Vanuit onze passie en bevlogenheid om recht te doen aan ieder kind gaan wij de volgende kernwaarden in ons nieuwe concept uitdragen:

 

Op PassePartout werken we in een rijke- en betekenisvolle leeromgeving vanuit ontwerpend en onderzoekend Ieren, waarbij elk kind persoonlijk groeit.

 

Prioriteiten

 

Op PassePartout zijn we van mening dat wij kinderen moeten voorbereiden op de maatschappij, vooral op die veranderende leefwereld. De bedoeling van ons als school is niet veranderd; nl. ervoor zorgen dat we het maximale uit kinderen halen door ze te coachen en te begeleiden in hun brede ontwikkelingsproces en door de realistische leefwereld waar onze kinderen in opgroeien te verweven in ons onderwijs. Dit doen wij op PassePartout vanuit een rijke en betekenisvolle leeromgeving waarin we door goede basisinstructie en d.m.v. onderzoekend en ontwerpend leren ervoor zorgen dat ieder kind zich persoonlijk ontwikkelt.

Hierbij zullen wij met diverse professionals vanuit kracht en een gedeelde pedagogische visie onze schouders zetten onder de verandering die wij in onderwijs moeten doorzetten om ervoor te zorgen dat ieder kind binnen Kerobei met plezier naar school gaat.

Wanneer je PassePartout verlaat heb je een rugzak vol ervaringen, kennis en vaardigheden om een eigen plek in de maatschappij in te nemen in de groei naar volwassenheid.


Wij functioneren binnen het concept van een ‘Brede School’. Dit betekent dat we nauw samenwerken met diverse partners betrokken bij de opvoeding en de opgroei van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 13 jaar. Tenminste één keer in de acht weken vindt er intensief overleg plaats tussen de betrokken partijen met als doel de kansen voor het kind te optimaliseren. De volgende organisaties/instellingen zijn ook gevestigd binnen ons schoolbrede gebouw:

  • Jeugdgezondheidszorg  voor 0 tot 4 jaar (het consultatiebureau)
  • Kinderopvang ‘Baloe’ met kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang
  • Peuterspeelzaal  'Baloe'
  • Logopediepraktijk Yvonne van Dommelen
  • Kinderfysiotherapeut Priscilla Mulders. Het gebouw en ons samenwerkingsverband heeft de naam ‘PassePartout’.

De schooltijden voor de groepen 1 t/m 8 zijn als volgt:
Op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30u - 14.30u
Op woensdag en vrijdag van 8.30u - 12.45u