Basisschool PassePartout - Tegelen
MENU

MR PassePartout

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht overlegorgaan dat ouders en personeelsleden op school vertegenwoordigt. De MR controleert voorstellen die de schooldirectie doet, maar kan ook zelf voorstellen doen om het beleid op school te verbeteren. 

Op deze pagina vindt u meer informatie over de MR. U vindt hier:

 1. De huidige samenstelling van de MR en contactinformatie van de MR
 2. De vergaderdata, -tijden en -locaties van de MR
 3. Belangrijke documenten van de MR, zoals agenda’s, notulen en jaarverslagen

1. Samenstelling en contact MR

De MR bestaat uit de volgende personen:

 • Ymke Sijben (voorzitter, oudergeleding) 
 • Nadia Jacobs (oudergeleding)
 • Anique Hinssen (oudergeleding) 
 • Michael Janssen (secretaris, personeelsgeleding)
 • Myra Evers (personeelsgeleding)
 • Sandra van Aanholt (personeelsgeleding)

Heeft u ideeën voor verbeteringen op school of een vraag aan de MR? Neem dan contact op! Onze MR-leden staan u graag te woord. Voor vragen kunt u e-mailen met michael.janssen@kerobei.nl


2. Vergaderingen

De MR vergadert 6 keer per jaar. Het eerste gedeelte van de vergadering is met de schooldirectie en het tweede gedeelte van de vergadering is MR intern. De vergaderingen vinden plaats op school. De volgende vergaderingen staan nog voor dit schooljaar gepland:

 • 28 september 2023 om 15.00 uur
 • 28 november 2023 om 19.00 uur
 • 11 januari 2024 om 15.00 uur
 • 27 februari 2024 om 19.00 uur
 • 18 april 2024 om 15.00 uur
 • 11 juni 2024 om 16.00 uur

3. Documenten

Alle notulen van de vergaderingen kunt u terug vinden op de boekenplank van ISY. Ditzelfde geldt voor het aankomend jaarverslag van de MR PassePartout.