Basisschool PassePartout - Tegelen
MENU

Leerlingenraad

De leerlingenraad van PassePartout houdt zich bezig met de verbetering van de sfeer op school en de bevindingen van de kwaliteit van het onderwijs. Zij praten namens alle leerlingen op school. Daarbij houdt de leerlingenraad alle leerlingen, maar ook de directie, na de vergadering op de hoogte. De leerlingenraad vergadert 7x per jaar tijdens schooltijd onder begeleiding van Juf Sandra. Zij heeft een coachende rol. Iedere leerling heeft een eigen taak/rol binnen de leerlingenraad. Op deze manier wordt de eigen verantwoordelijkheid enorm gestimuleerd. Een leerling uit groep 8 is zelfs voorzitter, hoe bijzonder is dat!