Basisschool PassePartout - Tegelen
MENU

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR), als ‘meedenktank’ van de school bestaat uit drie ouders als vertegenwoordigers van de ouders en drie leerkrachten die het personeel van de school vertegenwoordigen.

Het totale aantal leden van de medezeggenschapsraad is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school en is wettelijk vastgelegd. Eveneens is wettelijk bepaald dat de directeur van de school adviserend lid is. Via de medezeggenschapsraad overleggen ouders en personeel van de school samen hoe de gang van zaken in een school moet zijn. De wet- en regelgeving en de afspraken zijn vastgelegd in een reglement. De medezeggenschapsraad kan alle aangelegenheden die de school betreffen bespreken en hierover aan het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.In de wet worden m.n. een aantal zaken genoemd waarvoor het schoolbestuur instemming of advies van de medezeggenschapsraad nodig heeft. Deze staan in het reglement. De medezeggenschapsraad moet o.a. advies aan het schoolbestuur kunnen uitbrengen met betrekking tot:

  • een fundamentele wijziging van de organisatie van de school
  • aanstelling of ontslag van de schoolleiding
  • vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding
  • nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school

Zo zijn er ook zaken waarvoor het schoolbestuur instemming nodig heeft van de MR, voordat tot een beslissing kan worden genomen. Bijvoorbeeld zaken met betrekking tot:

  • verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
  • vaststelling of wijziging van het schoolplan

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen kan deze bezoeken. De zittingsduur voor een MR-lid bedraagt minimaal 3 jaar.

 

De MR in het schooljaar 2020-2021 bestaat uit:

mevr. de Graaf (voorzitter)

mevr. Evers

mevr. van Aanholt                     

dhr. Janssen                         

mevr. Hinssen                

mevr. Sijben                         

 

adviseur MR

Simone Moldenhauer                : simone.moldenhauer@kerobei.nl

 

 

 

Verslagen van de medezeggenschapsraad 2020-2021:
         
            schooljaar 2020-2021 notulen 22 september 2020

            schooljaar 2020-2021 notulen 15 december 2020

            schooljaar 2020-2021 notulen 4 februari 2021

 

 

Verslagen van de medezeggenschapsraad 2019-2020:

           schooljaar 2019-2020 notulen 28 oktober 2019

           schooljaar 2019-2020 notulen 11 december 2019

           schooljaar 2019-202 notulen 6 april 2020

           schooljaar 2019-2020 notulen 26 mei 2020

           schooljaar 1919-2020 notulen 16 juni 2020