Basisschool PassePartout - Tegelen
MENU

PassePartout

Graag willen wij u kennis laten maken met PassePartout. In de kolom hiernaast vindt u enkele belangrijke items die te maken hebben met onze school. Door op een van deze items te drukken, wordt u automatisch doorgelinkt naar betreffende pagina.

Basisschool ‘PassePartout’ werkt vanuit het gedachtegoed van de professionele cultuur als leidraad voor het denken en handelen. Wij houden ons hierbij vast aan het cyclisch proces dat onderkend wordt tussen de krachtenvelden:

  • verbeeldingskracht : het ik-veld
  • samenwerkingskracht: het wij-veld
  • vormkracht: het het-veld en
  • voedingskracht: het zij-veld

Hierbij wordt de samenwerkingskracht centraal gesteld: het team maakt gebruik van elkaars kwaliteiten, dit geïnspireerd door de voedingskracht: onze inspiratiebron.

Het betekent dat bij elk ontwikkelingsproces draagvlak als een essentieel facet wordt beschouwd. Onderlinge verschillen tussen mensen worden gerespecteerd en beschouwd als een kans tot persoonlijke en gezamenlijke groei; dit zowel voor de professionals op de werkvloer als voor de leerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten.  

Wij functioneren binnen het concept van een ‘Brede School’. Dit betekent dat we nauw samenwerken met diverse partners betrokken bij de opvoeding en de opgroei van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 13 jaar. Tenminste één keer in de acht weken vindt er intensief overleg plaats tussen de betrokken partijen met als doel de kansen voor het kind te optimaliseren. De volgende organisaties/instellingen zijn ook gevestigd binnen ons schoolbrede gebouw:

  • Jeugdgezondheidszorg  voor 0 tot 4 jaar (het consultatiebureau)
  • Kinderopvang ‘Baloe’ met kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang
  • Peuterspeelzaal  'Baloe'
  • Logopediepraktijk Yvonne van Dommelen
  • Kinderfysiotherapeut Mathieu van CauterenHet gebouw en ons samenwerkingsverband heeft de naam ‘PassePartout’.

De schooltijden voor de groepen 1 t/m 8 zijn als volgt:
Op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30u - 12.15u en van 13.30u - 15.30u
Op woensdag en vrijdag van 8.30u - 12.15u

Spelen Speelplaats
Spelen Speelplaats
Spelen Speelplaats
Foto naam passepartout