Basisschool PassePartout - Tegelen
MENU

Lijst met afkortingen

In onze nieuwsbrieven, de schoolgids en de schoolkalender gebruiken we vaak afkortingen. Voor ons als onderwijsgevenden zijn dit dagelijkse termen die we veelvuldig gebruiken. Om ervoor te zorgen dat u als ouder ook weet waar wij het over hebben, hebben we hieronder een overzicht gemaakt van veelgebruikte afkortingen.

Mocht u in de toekomst ergens een afkorting lezen of horen waarvan u de betekenis niet weet, kunt u deze opzoeken in dit overzicht. Waarschijnlijk zal de lijst nog niet compleet zijn. Mocht u dus nog afkortingen weten of tegenkomen die wij vergeten zijn dan kunt u deze mailen naar juffrouw Esther, zodat zij deze kan toevoegen aan de lijst.

BCO: Begeleidings Centrum Onderwijs
BSO: Buiten Schoolse Opvang
GMR: Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
MR: Medezeggenschaps Raad
NSA: Naschoolse Sport Activiteiten
OV: Ouder Vereniging
PSZ: Peuter Speel Zaal
TSO: Tussen Schoolse Opvang