Basisschool PassePartout - Tegelen
MENU

Informatieavonden ouders

In het afgelopen schooljaar zijn een aantal extra ouderavonden gehouden. Tijdens deze avonden zijn de ouders op de hoogte gebracht  betreffende de nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs op PassePartout.

De informatie van deze ouderavonden vindt u HIER.